Maitri 1 wara,.....


Maitri 1 wara,
bedhund wahnara...
Maitri 1 paus,
bebhan barasnara...
Maitri 1 mn,
haluwar jpnare...
Maitri 1 atut nate,
sampunahi n sampnare.


Related Posts0 comments:

Post a Comment

Like Box